Çözümlerimiz

 

FİNANS YÖNETİMİ

Finans yönetimi, cari hesaplar, çek / senet, nakit tahsilat / tediye işlemleri, banka hesapları yönetimi, malzeme, işçilik, amortisman, genel giderler maliyetlerini kontrol altına almanızı sağlayan maliyet yönetimini, genel muhasebe ve mali tabloları kapsar.

  • Cari Hesaplar
  • Banka İşlemleri
  • Çek / Senet Yönetimi
  • Nakit Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Genel Muhasebe ve Mali Tablolar